Hardloop Schema

EEN HARDLOOPSCHEMA DAT BIJ JE PAST!

Een hardloopschema dat bij je past. Hardlopen lijkt zo makkelijk maar is vaak lastiger dan je denkt.

Online kun je vele standaard hardloopschema’s vinden voor afstanden zoals 5 km, 10 km, een halve marathon of een marathon. Als je zeer fit bent en een groot aanpassingsvermogen hebt, kunnen deze schema’s goed voor je werken. Maar vaak ontstaan er toch problemen, zoals pijntjes, ongunstige trainingsdagen of gebrek aan motivatie, waardoor je het schema niet kunt volhouden. Erg jammer, want je vindt hardlopen juist hartstikke leuk! Het feit is dat iedereen anders is en een uniek leven leidt. Wanneer je frequent wilt sporten, moet je daarom rekening houden met factoren als je eigen lichaam, je gezin en je werk.

EEN SCHEMA MAKEN

Als je gericht wilt trainen, is het belangrijk om een realistisch doel te stellen dat haalbaar is binnen een ruim voldoende tijdsbestek. Gevarieerde trainingen zijn essentieel, want als je elke week hetzelfde doet, zul je geen progressie boeken. Kracht-, duur- en snelheidstrainingen zorgen voor de juiste uitdaging van het lichaam. Zorg voor voldoende hersteltijd tussen de trainingen en houd rekening met periodisering, waarbij er intensieve periodes worden afgewisseld met losloop- en hersteltrainingen. Vaak wordt er te hard getraind, met overbelasting en blessures als gevolg.

Sla liever een training over dan vele weken geblesseerd!

WEET WAT JE KAN

Voor veel hardlopers is het herkenbaar om te snel van start te gaan en aan het einde van de wedstrijd in te storten. Om dit risico te beperken is het belangrijk om te weten wat je eigenlijk kunt. Het kan natuurlijk voorkomen dat je goede of slechte dagen hebt, maar neem geen onnodige risico’s, vooral niet bij langere afstanden.

Een goed schema omvat ook het opnemen van wedstrijden om jezelf te testen en te verbeteren. De resultaten van deze wedstrijden kunnen worden gebruikt om het schema aan te passen aan jouw niveau. Door gestructureerd te trainen en je voortgang te meten, zul je jezelf kunnen blijven verbeteren en je doelen kunnen bereiken. Een schema moet dus flexibel zijn en regelmatig aangepast worden aan jouw ontwikkeling en behoeften.

EEN GOED SCHEMA

Een goed hardloopschema houdt rekening met diverse factoren en is flexibel van aard. Onvoorziene hindernissen kunnen immers de voortgang naar je doel verstoren. Denk bijvoorbeeld aan een volle agenda, blessures of een geplande vakantie. Het is verleidelijk om een gemiste training in te halen om weer op schema te komen, maar dit is niet altijd verstandig. Het vinden van een balans tussen privé, werk en training is cruciaal voor het behalen van succes en tevredenheid voor alle betrokkenen.

Met onze expertise in trainingsmethodes en ervaring in het omgaan met veelvoorkomende obstakels, kunnen wij u voorzien van gedegen advies. Wij zijn beschikbaar gedurende een vooraf afgesproken periode en staan klaar om u te ondersteunen met trainingsadvies en het aanpassen van uw schema, waarbij u ons op elk moment kunt bereiken.

Plezier & Balans moeten er zijn!

Vraag naar de mogelijkheden

Een persoonlijk schema met begeleiding

Persoonlijk

U ontvangt een persoonlijk trainingsschema geheel gericht op uw doelstelling (en).

Effectief

Het is een effectieve vorm van training omdat je één-op-één begeleiding en individuele aandacht krijgt.

Geschiktheid

Het is geschikt voor ieder niveau, ongeacht uw doelstelling.

Feedback & Support

U heeft 24/7 support en krijgt feedback op uw trainingen.

5 km Schema

Wil je toch liever zelfstandig aan de slag met een verantwoord schema?

Met behulp van dit schema train je in 10 weken naar 5km onafgebroken hardlopen. Je geeft aan wanneer je wilt beginnen en je  voorkeursdag om te trainen. 

Binnen 1 dag ontvangt u het schema en alle trainingsinformatie per e-mail.

5km schema bestellen
Hardloopcoach Sterklopen
Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl  
Save settings
Cookies settings