ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname aan AV Fortuna’s startersclinic geschiedt op eigen risico. De trainers of vereniging van de startersclinic zijn niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Hardloopadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook zijn de trainers en de vereniging niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de georganiseerde activiteiten.

Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Niet iedereen is geschikt om aan hardlopen te doen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of trainingen. Indien u gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien u andere reden heeft om te twijfelen aan uw geschiktheid voor hardlopen, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Ook wanneer u lange tijd niet aan sport heeft gedaan raden wij u sterk aan eerst advies in te winnen voor u aan hardlopen begint. Hardlopen is niet de meest geschikte sport om mee te starten. Minder intensieve sporten als fietsen en wandelen zijn meer geschikt.

De trainers van de startersclinic behouden voor en tijdens de clinic het recht voor om naar hun beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of cursus.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. De startersclinic behoudt zich het recht voor om de cursus door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven.